2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Аналіз інтегровності двокомпонентної ієрархії типу Бюргерса

Блекмор Д., Озчаг Е., Прикарпатський А. К., Солтанов К. Н.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Лаксівську інтегровність двокомпонентної полiномiальної динамiчної системи типу Бюргерса проаналiзовано за допомогою диференціально-алгебраїчного підходу. Побудовано її лінійнє спряжене матричне лаксівське зображення. Відповідний рекурсивний оператор та нескінченну ієрархію нелінійних динамічних систем типу Бюргерса - Кортевега - де Фріза, інтегровних за Лаксом, отримано за допомогою градієнтно-голономного методу. Наведено відповідні лаксівські зображення.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 67 (2015), no. 2, pp 167-185.

Зразок цитування: Блекмор Д., Озчаг Е., Прикарпатський А. К., Солтанов К. Н. Аналіз інтегровності двокомпонентної ієрархії типу Бюргерса // Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 2. - С. 147-162.

Повний текст