2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Збіжність кратних рядів Фур'є функцій з обмеженою узагальненою варіацією

Гогінава У., Сахакян А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Введено нову концепцію Λ-варiацiї функцій багатьох змінних та вивчено її зв'язок зі з6іжністю багатовимiрних рядів Фур'є.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 67 (2015), no. 2, pp 186-198.

Зразок цитування: Гогінава У., Сахакян А. Збіжність кратних рядів Фур'є функцій з обмеженою узагальненою варіацією // Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 2. - С. 163-173.

Повний текст