2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О корректной разрешимости нелокальной краевой задачи для систем гиперболических уравнений с импульсными воздействиями

Асанова А. Т.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Встановлено взаємозв'язок між коректною розв'язністю нелокальної крайової задачi з імпульсним впливом для системи гіперболічних рівнянь і коректною розв'язністю сім'ї двоточкових крайових задач з імпульсним впливом для системи звичайних диференціальних рівнянь. На основі методу введення функціональних параметрів отримано достатні умови існування єдиного розв'язку сім'ї двоточкових крайових задач з імпульсним впливом для системи звичайних диференціальних рівнянь i запропоновано алгоритми знаходження її розв'язків. Одержано необхідні та достатні умови коректної розв'язності нелокальної крайової задачі для системи гіперболічних рівнянь другого порядку с імпульсним впливом в термінах вихідних даних.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 67 (2015), no. 3, pp 333-346.

Зразок цитування: Асанова А. Т. О корректной разрешимости нелокальной краевой задачи для систем гиперболических уравнений с импульсными воздействиями // Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 3. - С. 291-303.

Повний текст