2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Графы Кронрода – Риба функций на некомпактных двумерных поверхностях. I

Полулях Е. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядаються неперервні Функції на двовимірних поверхнях, які задовольняють таю умови: множина їх локальних єкстрємумів дискретна; якщо точка не є локальним екстремумом, то існують її окіл i число $n ∈ ℕ$ такі, що функція в цьому околі топологічно спряжена до Re $z^n$ в околі нуля. Нехай для кожної функції $f : M^2 → ℝ$ $Γ_{K−R} (f)$ — фактор-простір $M^2$ по розбиттю, елементами якого є компоненти множин рівня функції $f$. Відомо, що для компактного $M^2$ простір $Γ_{K−R} (f)$ є топологічним графом. У даній роботі введено поняття графа з черенками, яке є узагальненням топологічного графа. Для некомпактного $M^2$ наведено три умови, при виконанні яких простір $Γ_{K−R} (f)$ є графом з черенками.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 67 (2015), no. 3, pp 431-454.

Зразок цитування: Полулях Е. А. Графы Кронрода – Риба функций на некомпактных двумерных поверхностях. I // Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 3. - С. 375-396.

Повний текст