2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Інтегральні функціонали функції регресії Гассера-Мюллера

Арабідзе Д., Бабілуа П. К., Надарая Е. А., Сохадзе Г. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для інтегральних функцiоналiв Функції регресії Гассера-Мюллера та їх похідних розглядається оцінка, що підключається. Встановлено обґрунтованість та асимптотичну нормальність цієї оцінки.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 67 (2015), no. 4, pp 493-505.

Зразок цитування: Арабідзе Д., Бабілуа П. К., Надарая Е. А., Сохадзе Г. А. Інтегральні функціонали функції регресії Гассера-Мюллера // Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 4. - С. 435-446.

Повний текст