2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Компактифікація Стоуна-Чеха для групоїдів

Бехрузі Ф.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Нехай $G$ — дискретний групоїд. Розглянемо компактифікацію Стоуна-Чexa $βG$ групоїда $G$. Розширимо операцію на множині $G^{(2)}$ єлємєнтів $G$, що компонуються, до операції "*" на підмножині $(βG)^{(2)}$ множини $βG×βG$ такої, що трійка $(βG, (βG)^{(2)}$ є компактним топологічним напівгрупоїдом.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 67 (2015), no. 4, pp 515-527.

Зразок цитування: Бехрузі Ф. Компактифікація Стоуна-Чеха для групоїдів // Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 4. - С. 456–466.

Повний текст