2019
Том 71
№ 11

Всі номери

К теории простых концов для пространственных отображений

Ковтонюк Д. А., Рязанов В. И.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Наведено канонічне зображення простих кінців у регулярних областях i на цій пiдставi досліджено межову поведінку так званих нижніх $Q$-гомеоморфізмів, які є істотним узагальненням квазіконформних відображень. Знайдено низку ефективних умов на функцію $Q(x)$ для гомеоморфного продовження вказаних відображень по простих кінцях в областях з регулярними межами. Розвинуту теорію можна застосувати, зокрема, до відображень класів Орліча-Соболєва, а також до скінченно біліпшицевих відображень, які є істотним узагальненням відомих класів ізометричних та квазіізометричних відображень.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 67 (2015), no. 4, pp 528-541.

Зразок цитування: Ковтонюк Д. А., Рязанов В. И. К теории простых концов для пространственных отображений // Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 4. - С. 467-479.

Повний текст