2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Операторы Шредингера с матричными потенциалами-распределениями

Молибога В. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчаються одновимірні оператори Шредінгера $L(q)$ з матричними потенціалами із негативного простору $H_{unif}^{− 1} (ℝ, ℂ^{m × m})$. Зокрема, клас $H_{unif}^{− 1} (ℝ, ℂ^{m × m})$ містить періодичні та майже періодичні узагальнені функції. Встановлено еквівалентність різних визначень операторів $L(q)$, досліджено апроксимацію операторами з гладкими потенціалами $q ∈ L_{unif}^{− 1} (ℝ, ℂ^{m × m})$, а також доведено, що спектри операторів $L(q)$ знаходяться всередині деякої параболи.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 67 (2015), no. 5, pp 748-763.

Зразок цитування: Молибога В. М. Операторы Шредингера с матричными потенциалами-распределениями // Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 5. - С. 657–671.

Повний текст