2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Розв'язки для квазілінійних еліптичних систем з комбiнованими критичними членами Соболєва-Харді

Нямораді Н.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчається задача існування багатьох розв'язків квазілінійної еліптичної системи. На основі теореми перевалу Амброзетті і Рабіновича та симетричної теореми перевалу Рабіновича встановлено кілька результатів про існування та множинність розв'язків та G-симетричних розв'язків за деяких прийнятних умов.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 67 (2015), no. 6, pp 891-915.

Зразок цитування: Нямораді Н. Розв'язки для квазілінійних еліптичних систем з комбiнованими критичними членами Соболєва-Харді // Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 6. - С. 788-808.

Повний текст