2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Об оценках сильных средних рядов Фурье

Пачулиа Н. Л.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядається $(λ, φ)$ -сильне підсумовування числових рядів регулярним методом $λ$ зі степенем підсумовування функції $φ$. Отримані результати поширено на розклад Фур'є по тригонометричній системі функцій $f ϵ L_p, p > 1$, де $C$ — множина $2π$-періодичних неперервних функцій. Встановлено результати по оцінках сильних середніх методу $λ$ в $L_p, p > 1$, точці Лебега $x$ функції $f$ при деяких додаткових умовах у випадку прямування функції $φ$ до нескінченності при $u → ∞$ швидше за показникову функцію $\exp (βu) − 1, β > 0$..

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 67 (2015), no. 6, pp 916-927.

Зразок цитування: Пачулиа Н. Л. Об оценках сильных средних рядов Фурье // Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 6. - С. 809–819.

Повний текст