2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Час першого досягнення та оцінка числа перетинів рівня для телеграфних процесів

Коломиєць Т., Погоруй А. О., Родріжес-Дагніно Р.М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Відомо, що майже всі ви6іркові траєкторії броунівського руху чи вінєрівського процесу {W(t) мають нескінченно багато нульових перетинів в інтервалі (0, δ) при δ > 0. За умови Каца телеграфний процес слабко збігається до вінерівського процесу. В роботі оцінюється число перетинів рівня для телеграфного процесу. Переходячи до границі за умови Каца, ми також отримуємо оцінку перетинів рівня для вінерівського процесу.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 67 (2015), no. 7, pp 998-1007.

Зразок цитування: Коломиєць Т., Погоруй А. О., Родріжес-Дагніно Р.М. Час першого досягнення та оцінка числа перетинів рівня для телеграфних процесів // Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 7. - С. 882-889.

Повний текст