2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Оценки точности конечноэлементного метода Петрова – Галеркина при интегрировании одномерного стационарного уравнения конвекции-диффузии-реакции

Сирик С. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Проаналізовано питання точністі та збіжністі чисельних рішень стаціонарного одновимірного лінійного рівняння конвекції-дифузії-реакції (з граничними умовами Діріхле) скінченноелементним методом Петрова-Гальоркіна з кусково-лінійними базисними функціями і кусково-квадратичними ваговими функціями. Отримано оцінки точності методу в кількох нормах залежно від вибору набору стабілізуючих параметрів вагових функцій.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 67 (2015), no. 7, pp 1062-1090.

Зразок цитування: Сирик С. В. Оценки точности конечноэлементного метода Петрова – Галеркина при интегрировании одномерного стационарного уравнения конвекции-диффузии-реакции // Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 7. - С. 937-961.

Повний текст