2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Оптимальное управление подвижными источниками для уравнения теплопроводности

Теймуров Р. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядається задача оптимального керування процесами, що описуються рівнянням теплопровідності і системою звичайних диференціальних рівнянь. Для цієї задачі доведено теорему існування і єдиності розв'язку, встановлено достатні умови диференційовності за Фреше цільового функціоналу та отримано вираз для його градієнта. Отримано також необхідну умову оптимальності у вигляді інтегрального принципу максимуму.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 67 (2015), no. 7, pp 1091-1102.

Зразок цитування: Теймуров Р. А. Оптимальное управление подвижными источниками для уравнения теплопроводности // Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 7. - С. 962-972.

Повний текст