2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Пример нейтрально неблуждающих точек внутренних отображений, не являющихся нейтрально рекуррентными

Власенко И. Ю.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Раніше автором було побудовано нові інваріанти для динамічних систем, що утворені необоротними внутрішніми відображеннями. Ці інваріанти побудовано за аналогією між траєкторіями гомеоморфізмів i напрямами у множині точок, що мають спільну ітерацію. Зокрема, було введено множини нейтрально рекурентних і нейтрально неблукаючих точок. У даній статті наведено приклад відображення з нейтрально неблукаючою, але не нейтрально рекурентною точкою, який показує, що дані множини є різними.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 67 (2015), no. 8, pp 1159-1163.

Зразок цитування: Власенко И. Ю. Пример нейтрально неблуждающих точек внутренних отображений, не являющихся нейтрально рекуррентными // Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 8. - С. 1030-1033.

Повний текст