2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Задача оптимального управления с полуопределенным критерием качества для параболо-гиперболических уравнений с нелокальными точечными краевыми условиями

Капустян В. Є., Пишнограєв І. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядається задача оптимального керування для параболо-гіперболічних рівнянь з нелокальними крайовими умовами та напіввизначеним критерієм якості. Побудовано умови оптимальності шляхом зведення задачі до послідовності одновимірних задач, знайдено оптимальне керування в замкненій формі, доведено його збіжність, а також обґрунтовано вид критерію якості.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 67 (2015), no. 8, pp 1204-1218.

Зразок цитування: Капустян В. Є., Пишнограєв І. А. Задача оптимального управления с полуопределенным критерием качества для параболо-гиперболических уравнений с нелокальными точечными краевыми условиями // Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 8. - С. 1068-1081.

Повний текст