2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Регулярність ентропійних розв'язків нелінійних параболічних рiвнянь з нерегулярними даними

Лі Фенґяуан

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Введено нові множини Функцій, що відрізняються як від простору, що був введений у [Benilan Ph., Boccardo L., Gallouet T., Gariepy R., Pierre M., Vazquez J. L. An L1-theory of existence and uniqueness of solutions of non-linear elliptic equations // Ann. Scuola norm. super. Pisa. - 1995. - 22, № 2. - P. 241-273], так i від $T$-множини Ракотосона, що була введена в [Rakotoson J.M.Generalized solutions in a new type of sets for problems with measures as data // Different. and Integr. Equat. - 1993. - 6, № 1. - P. 27-36; T-sets and relaxed solutions for parabolic equations // J. Different. Equat. - 1994. - 111, № 2. - P. 458-471]. В рамках нової колекції множин отримано нові результати про сумовність ентропійних розв'язків нелінійних параболічних рівнянь.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 67 (2015), no. 8, pp 1247-1263.

Зразок цитування: Лі Фенґяуан Регулярність ентропійних розв'язків нелінійних параболічних рiвнянь з нерегулярними даними // Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 8. - С. 1107-1121.

Повний текст