2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про оптимальне відновлення інтегралів від багатозначних функцій

Бабенко В. В., Бабенко В. Ф., Поліщук М. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядається задача оптимізації наближеного інтегрування на класах багатозначних функцій, що мають задану мажоранту модуля неперервності. При цьому використовуються значення функцій в n фіксованих або довільних точках області визначення.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 67 (2015), no. 9, pp 1306-1315.

Зразок цитування: Бабенко В. В., Бабенко В. Ф., Поліщук М. В. Про оптимальне відновлення інтегралів від багатозначних функцій // Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 9. - С. 1163-1171.

Повний текст