2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Усредненная модель диффузии в пористой среде с нелинейным поглощением на границе

Гончаренко М. В., Хилькова Л. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядається крайова задача, яка описує процес стаціонарної дифузії в пористому середовищі з нєлінійним поглинанням на межі. Вивчається асимптотична поведінка розв'язку, коли середовище стає все більш пористим i розташоване все більш щільно в обмеженій області $Q$. Побудовано усереднене рівняння, що описує головний член асимптотики.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 67 (2015), no. 9, pp 1349-1366.

Зразок цитування: Гончаренко М. В., Хилькова Л. А. Усредненная модель диффузии в пористой среде с нелинейным поглощением на границе // Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 9. - С. 1201-1216.

Повний текст