2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Класи аналітичних функцій, що визначені диференціальним оператором, віднесеним до конiчних областей

Деніз Е., Орхан Х., Сокол Й.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Нехай $A$ — клас функцій $f(z) = z + ∑_{k = 2}^{ ∞} a_k z^k$, аналітичних у відкритому одиничному крузі $∆$. До вивчення деяких підкласів $A$, що відображають $∆$ на конічні області, застосовано узагальнений лінійний оператор, тісно пов'язаний з перетворенням множення. За допомогою принципу диференціального підпорядкування та техніки згорток вивчено деякі властивості цих класів, що включають деякі співвідношення включення та згорток, а також оцінки для коефіцієнтів. Наприклад, низку відомих та нових результатів отримано як частинні випадки.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 67 (2015), no. 9, pp 1367-1385.

Зразок цитування: Деніз Е., Орхан Х., Сокол Й. Класи аналітичних функцій, що визначені диференціальним оператором, віднесеним до конiчних областей // Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 9. - С. 1217–1231.

Повний текст