2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Неравенства типа Джексона для специальных модулей непрерывности на всей вещественной оси и точные значения средних $ν$ -поперечников классов функций в пространстве $L_2 (ℝ)$

Вакарчук С. Б.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

У випадку апроксимації у npocTopi $L_2 (ℝ)$ цілими Функціями експоненціального типу $σ ∈ (0,∞)$ знайдено точні значення констант у нерівностях типу Джексона для спеціальних модулів неперервності $k$-го порядку, в яких замість оператора зсуву $T_h (f)$ використано оператор Стєклова $S_h (f)$. Для класів функцій, означених за допомогою вказаної характеристики гладкості, обчислено точні значення середніх $ν$-поперечників — лінійного, бернштейнівського, колмогоровського.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 66 (2014), no. 6, pp 827-856.

Зразок цитування: Вакарчук С. Б. Неравенства типа Джексона для специальных модулей непрерывности на всей вещественной оси и точные значения средних $ν$ -поперечников классов функций в пространстве $L_2 (ℝ)$ // Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 6. - С. 740–766.

Повний текст