2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Вивчення функціональних властивостей та просторів множників для груп $L(p, q)(G)$-алгебр

Дуяр С., Ерийлмаз І.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Нехай $G$ є локальною компактною абелiвською групою (некомпактною та недискретною) з мірою Хаара. Припустимо, що $1 < p < ∞$ та $1 ≤ q ≤ ∞$. Наша метa — визначити помірні простори Лоренца, вивчити простори множників на просторах Лоренца та охарактеризувати їх як простори множників на деяких банахових алгебрах.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 67 (2015), no. 3, pp 390-407.

Зразок цитування: Дуяр С., Ерийлмаз І. Вивчення функціональних властивостей та просторів множників для груп $L(p, q)(G)$-алгебр // Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 3. - С. 341–354.

Повний текст