2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Полiномiальнi наближення у просторах Бергмана

Акгюн Р.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Meтою даної роботи є встановлення нерiвностi Джексона та обернених нерiвностей для полiномiальних наближень у просторi Бергмана. Деякi вiдомi результати для модулiв неперервностi узагальнено на модулi гладкостi. Доведено деякi спiльнi теореми про наближення та встановлено нерiвнiсть Нiкольського – Стечкiна для полiномiв у цих просторах.

Зразок цитування: Акгюн Р. Полiномiальнi наближення у просторах Бергмана // Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 4. - С. 435-448.

Повний текст