2019
Том 71
№ 11

Всі номери

$G$ -supplemented modules

Косар Б., Небієв С., Сокмез Н.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Із застосуванням поняття узагальненого малого підмодуля визначено поняття $g$-доповнених модулів та охарактеризовано дєякі фундаментальні властивості цих модулів. Крім того, визначено поняття узагальненого радикала модуля та вивчено співвідношення між узагальненим радикалом та радикалом модуля. Насамкінець наведено визначення поняття рясно $g$-доповнених модулів та вивчено основні властивості цих модулів.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 67 (2015), no. 6, pp 975-980.

Зразок цитування: Косар Б., Небієв С., Сокмез Н. $G$ -supplemented modules // Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 6. - С. 861–864.

Повний текст