2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Нова характеристика PSL($2, q$) для деякого $q$

Іранманеш А., Аміри С. С. С., Асбо А. К.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Нехай $G$ — скінченна група, а $π_e (G)$ — множина порядків елемента з $G$. Нехай також $k ∈ π_e (G)$, а $m_k$ — число елементів порядку $k$ в $G$. Покладемо nse $(G) := \{m_k | k ∈ π_e (G)\}$. Доведено, що PSL(2,$q$) однозначно визначаються nse (PSL($2, q$)), де $q ∈ \{5, 7, 8, 9, 11, 13\}$. Основним результатом роботи є доведення того факту, що якщо $G$ є групою, для якої nse $(G) = nse (PSL(2, q))$, де $q ∈ {16, 17, 19, 23}$, то $G ≅ PSL(2, q)$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 67 (2015), no. 9, pp 1297-1305.

Зразок цитування: Іранманеш А., Аміри С. С. С., Асбо А. К. Нова характеристика PSL($2, q$) для деякого $q$ // Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 9. - С. 1155–1162.

Повний текст