2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О связи скорости полиномиальной аппроксимации целой функции с ее порядком и типом

Двейрін М. З.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджується зв'язок між порядком i типом цілої функції та швидкістю її найкращої полiномiальної апроксимації для широкого кола банахових просторів функцій, аналітичних в одиничному крузі. Знайдено співвідношення, що визначають порядок та тип цілої функції через послідовність її найкращих наближень. Отримані результати є узагальненням результатів А. Р. Редді, I. I. Шрагімова та Н. I. Шихалієва, С. Б. Вакарчука, Р. Мамадова.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 67 (2015), no. 10, pp 1498-1514.

Зразок цитування: Двейрін М. З. О связи скорости полиномиальной аппроксимации целой функции с ее порядком и типом // Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 10. - С. 1333-1347.

Повний текст