2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Приближенное решение линейных операторных уравнений в пространстве Банаха методом Ю. Д. Соколова

Лучка А. Ю.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Метод Ю. Д. Соколова був застосований для отримання наближених рішень (16) рівняння лінійного оператора (2) в банаховому просторі. Достатня умова $L_k < 1$ (29) для збіжності процесу відбувається; оцінки похибки (41), (42) і (44) наведені; і ефективність методу Ю. Д. Соколова ілюструється прикладами.

Зразок цитування: Лучка А. Ю. Приближенное решение линейных операторных уравнений в пространстве Банаха методом Ю. Д. Соколова // Укр. мат. журн. - 1961. - 13, № 1. - С. 39-52.

Повний текст