2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Оценки энтропийных чисел и колмогоровских поперечников классов Никольского – Бесова периодических функций многих переменных

Романюк А. С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Знайдено порядкові оцінки ентропійних чисел класів Нікольського - Бєсова $B_{p,θ}^r$ періодичних Функцій багатьох змінних у метриці простору $L_q$ для деяких співвідношень між параметрами $p$ i $q$. Одержані результати застосовано для встановлення оцінок колмогоровських поперечників цих же функціональних класів у просторі $L_1$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 67 (2015), no. 11, pp 1739-1757.

Зразок цитування: Романюк А. С. Оценки энтропийных чисел и колмогоровских поперечников классов Никольского – Бесова периодических функций многих переменных // Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 11. - С. 1540-1556.

Повний текст