2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Умови оборотності для функціональних онераторів iз зсувом у просторах Гельдера з вагою

Карелін О., Тарасенко А. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядаються функціональні оператори із зсувом у просторах Гельдера з вагою. Основним результатом роботи є встановлення умов оборотності для цих операторів. Вказано види оберненого оператора. Як застосування запропоновано використовувати отримані результати для розв'язання рівнянь із зсувом, які виникають при дослідженні циклічних моделей природних систем з ресурсами, що відновлюються.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 67 (2015), no. 11, pp 1758-1772.

Зразок цитування: Карелін О., Тарасенко А. А. Умови оборотності для функціональних онераторів iз зсувом у просторах Гельдера з вагою // Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 11. - С. 1557-1568.

Повний текст