2019
Том 71
№ 11

Всі номери

t-узагальнені доповнені модулі

Косар Б., Небієв С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Доведено, що $t$-узагальнені доповнені модулі визначені на основі узагальнених ⨁-доповнених модулів. Kpiм того, наведено приклади, що відокремлюють $t$-узагальнені доповнені модулі, доповнені модулі та узагальнені ⨁-доповнені модулі, а також доведено рівність цих модулів для проективних та скінченнопороджених модулів. Також визначено кофінітно $t$-узагальнені доповнені модулі та наведено характеристику цих модулів. Більш того, для кожного кільця R доведено, що будь-яка скінченна пряма сума $t$-узагальнених доповнених $R$-модулів є $t$-узагальненою доповненою, а також будь-яка пряма сума кофінітно $t$-узагальнених доповнених $R$-модулів є кофінітно $t$-узагальненим доповненим $R$-модулем.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 67 (2015), no. 11, pp 1678-1686.

Зразок цитування: Косар Б., Небієв С. t-узагальнені доповнені модулі // Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 11. - С. 1491-1497.

Повний текст