2019
Том 71
№ 11

Всі номери

К вопросу точной управляемости систем с запазды- ванием нейтрального типа

Бархаев П. Ю., Рабах P., Скляр Г. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Роботу присвячено розв’язанню задачi точної керованостi для досить широкого класу систем iз запiзненням нейтрального та мiшаного типiв. Розглядаючи еквiвалентну операторну модель у гiльбертовому просторi, ми формулюємо умови керованостi у виглядi деякої векторної проблеми моментiв. Вид даної проблеми моментiв iстотно спрощується при наявностi базису простору з власних векторiв оператора системи з запiзненням. Замiна керування дозволяє перетворити структуру системи i гарантувати iснування базису з власних векторiв вiдповiдного оператора. Доведено критерiй точної керованостi i встановлено точний час керування.

Зразок цитування: Бархаев П. Ю., Рабах P., Скляр Г. М. К вопросу точной управляемости систем с запазды- ванием нейтрального типа // Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 6. - С. 800-815.

Повний текст