2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Зображення узагальнених обернених операторiв для модифiкованого оператора

Мосич Д.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

За певних умов встановлено деякi явнi зображення узагальнених обернених операторiв для модифiкованого оператора $A + YGZ$, де $A, Y, Z$ та $G$ — оператори мiж банаховими просторами. Цi результати узагальнюють останнi роботи щодо матриць Дразiна та Мура – Пенроуза, обернених до комплексних матриць та операторiв у гiльбертовому просторi.

Зразок цитування: Мосич Д. Зображення узагальнених обернених операторiв для модифiкованого оператора // Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 6. - С. 860-864.

Повний текст