2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Автоморфiзми та похiднi алгебр Лейбнiца

Ладра М., Ріхсибоєв І. М., Турдібаєв Р. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Деякi загальнi властивостi автоморфiзмiв та похiдних, що вiдомi для алгебр Лi, розширeно на випадок комплексних алгебр Лейбнiца. Встановлено аналоги розкладу Джордана – Шевальє для похiдних та мультиплiкативного розкладу для автоморфiзмiв скiнченновимiрних комплексних алгебр Лейбнiца.

Зразок цитування: Ладра М., Ріхсибоєв І. М., Турдібаєв Р. М. Автоморфiзми та похiднi алгебр Лейбнiца // Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 7. - С. 933-944.

Повний текст