2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Спектральна задача для oпeратора Штурма – Лiувiлля з аргументом, що запiзнюється, та спектральним параметром у граничнiй умовi

Аракі С., Ацікгоц М., Сен Е.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Методом Кука доведено iснування хвильових операторiв для багатовимiрного електромагнiтного оператора Шредiнгера у дивергентнiй формi. Крiм того, при певних умовах на коефiцiєнти даного оператора встановлено iзометричнiсть його хвильових операторiв. При цьому знайдено початковi областi цих операторiв.

Зразок цитування: Аракі С., Ацікгоц М., Сен Е. Спектральна задача для oпeратора Штурма – Лiувiлля з аргументом, що запiзнюється, та спектральним параметром у граничнiй умовi // Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 8. - С. 1102-1114.

Повний текст