2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Критерiї унiвалентностi та квазiконформнi розширення

Орхан Х., Саглар М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Встановлено бiльш загальнi умови унiвалентностi аналiтичних функцiй у вiдкритому одиничному колi $U$. Крiм того, уточнено критерiй квазiконформного розширення для основного результату.

Зразок цитування: Орхан Х., Саглар М. Критерiї унiвалентностi та квазiконформнi розширення // Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 8. - С. 1147-1151.

Повний текст