2019
Том 71
№ 11

Всі номери

$T$-radical and strongly $T$-radical supplemented modules

Косар Б., Небієв С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Визначено поняття (сильно) $t$-радикальних доповнених модулiв та вивчено деякi властивостi цих модулiв. Такi модулi лежать мiж сильно радикальними доповненими та сильно $\oplus$ -радикальними доповненими модулями. Також вивчено спiввiдношеняя мiж цими модулями та наведено приклади, що вiддiляють сильно $t$-радикальнi доповненi модулi, доповненi модулi та сильно $\oplus$-радикальнi доповненi модулi.

Зразок цитування: Косар Б., Небієв С. $T$-radical and strongly $T$-radical supplemented modules // Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 9. - С. 1191-1196.

Повний текст