2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О локальном поведении открытых дискретных отображений классов Орлича – Соболева

Севостьянов Е. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Дану роботу присвячено вивченню вiдображень з необмеженою характеристикою квазiконформностi, зокрема вiдображень зi скiнченним спотворенням, що активно вивчаються протягом останнього часу. Отримано теореми про одностайну неперервнiсть сiмей вiдображень, якi належать класу Орлiча – Соболєва при $n \geq 3$ i мають скiнченне спотворення. Для досягнення цiєї мети паралельно дослiджуються деякi допомiжнi класи вiдображень, а саме, вивчається взаємозв’язок мiж так званими нижнiми $Q$-вiдображеннями i деякими нерiвностями ємнiсного характеру.

Зразок цитування: Севостьянов Е. А. О локальном поведении открытых дискретных отображений классов Орлича – Соболева // Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 9. - С. 1259-1272.

Повний текст