2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Coulomb dynamics near equilibrium of two equal negative charges in the field of fixed two equal positive charges

Скрипник В. І.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Знайдено перiодичнi та квазiперiодичнi розв’язки рiвнянь руху Кулона двох рiвних негативних зарядiв у полi фiксованих двох рiвних позитивних зарядiв iз допомогою центральної теореми Ляпунова.

Зразок цитування: Скрипник В. І. Coulomb dynamics near equilibrium of two equal negative charges in the field of fixed two equal positive charges // Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 9. - С. 1273-1285.

Повний текст