2019
Том 71
№ 11

All Issues

Kopytko B.I.

Articles: 2
Anniversaries (Ukrainian)

Mykola Ivanovych Portenko (on his 75th birthday)

Dorogovtsev A. A., Kopytko B.I., Osipchuk M. M.

Full text (.pdf)

Ukr. Mat. Zh. - 2017. - 69, № 12. - pp. 1714-1716

Anniversaries (Ukrainian)

Mykola Ivanovych Portenko (On His 60th Birthday)

Dorogovtsev A. A., Kopytko B.I., Korolyuk V. S., Mitropolskiy Yu. A., Samoilenko A. M., Skorokhod A. V., Sytaya G. N.

Full text (.pdf)

Ukr. Mat. Zh. - 2002. - 54, № 2. - pp. 147-148