2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Ахметов М. У.

Публікацій: 12
Стаття (українською)

Ранговые признаки управляемости для краевой задачи линейной системы интегро-диффереициальиых уравнений с импульсным воздействием

Ахметов М. У., Сеілова Р. Д.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 6. - С. 723–730

Визначено необхідні та достатні умови розв'язності крайової задачі для лінійної системи інтегро-дифереидіальних рівнянь з імпульсною дією. Доведено теореми про існування та інтегральне зображення лінійних інтегро-сумарних рівнянь Вольтерра другого роду та лінійної системи інтегро-диференціальних рівнянь з імпульсною дією у фіксовані моменти часу.

Стаття (російською)

Управление линейными импульсными системами

Ахметов М. У., Перестюк Н. А., Тлеубергенов М. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 3. - С. 307–314

Встановлені рангові ознаки керування для лінійних імпульсних систем. В достатній формі одержано принцип максимуму Понтрягіна. Наведено приклад синтезу керування в задачі для лінійних імпульсних систем.

Стаття (російською)

О гладкости решений дифференциальных уравнений с разрывной правой частью

Ахметов М. У.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 12. - С. 1587–1594

Для вивчення питання про диференційовну залежність вищого порядку розв’язків систем ди­ференціальних рівнянь з розривною правою частиною від початкових даних застосовується ме­тод дослідження диференціальних рівнянь з некласичною правою частиною.

Стаття (російською)

О методе сравнения для импульсных систем в пространстве $R^n$

Ахметов М. У., Перестюк Н. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 6. - С. 753–762

У всьому просторі $R^n$ реалізується метод дослідження диференціальних рівнянь з імпульсною дією на поверхнях, застосований в [1] для обмеженої частини фазового простору. Доведені теореми про існування інтегральних поверхонь у критичному випадку, обгрунтовано принцип зведення для таких рівнянь.

Коротке повідомлення (російською)

О разложении в ряд по начальным значениям и параметрам решений дифференциальных уравнений с разрывной правой частью

Ахметов М. У.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 5. - С. 715–717

Досліджую і вся умови, за яких розв’язки рівнянь з розривною правою частиною аналітично за­лежать від початкових значень і параметрів. Вводиться означення, яке уточнює цю залежність в зв’язку з існуванням поверхні розриву.

Стаття (російською)

Периодические решения сильно нелинейных систем с неклассической правой частью в случае семейства порождающих решений

Ахметов М. У.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 2. - С. 202–208

Розглядається задача про існування періодичних розв’язків диференціальних рівнянь з імпульс­ною дією на поверхнях та диференціальних рівнянь з розривною правою частиною, близьких до довільних нелінійних. Припускається існування сімейства періодичних розв’язків породжуючих рівнянь.

Стаття (російською)

Интегральные множества квазилинейных импуль­сных систем

Ахметов М. У., Перестюк Н. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1992. - 44, № 1. - С. 5–11

Указаны достаточные условия существования интегральных множеств слабонелинейной си­стемы дифференциальных уравнений с импульсным воздействием на поверхностях. Исследо­вано асимптотическое поведение решений, начинающихся на интегральных множествах и в окрестности этих множеств.

Стаття (українською)

Асимптотическое представление решений регулярно возмущенных систем дифференциальных уравнений с неклассической правой частью

Ахметов М. У., Перестюк М. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1991. - 43, № 10. - С. 1298–1304

Рассматривается задача о

Стаття (українською)

Устойчивость периодических решений дифференциальных уравнений с импульсным воздействием на поверхностях

Ахметов М. У., Перестюк М. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1989. - 41, № 12. - С. 1596–1601

Доказана теорема о

Стаття (українською)

О дифференцируемой зависимости решений импульсных систем от начальных данных

Ахметов М. У., Перестюк М. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1989. - 41, № 8. - С. 1028–1033

Исследован вопрос о дифференцируемой зависимости решений систем дифференциальных уравнений с импульсчым воздействием на поверхностях от начальных данных. Полученные результаты применяются для изучения нелинейных периодических систем.

Стаття (українською)

О почти периодических решениях импульсных систем

Ахметов М. У., Перестюк М. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1987. - 39, № 1. - С. 74-80

Для систем дифференциальных уравнений с импульсным воздействием $dx/dt = A(t)x,\; t \neq \tau_i,\; \Delta x|_{t=\tau_i} = B_i x$ исследован вопрос существования разрывных почти периодических решений, получены аналоги теорем Америо, Бохнера и Мухамадиева.

Стаття (українською)

О почти периодических решениях одного класса систем с импульсным воздействием

Ахметов М. У., Перестюк М. О.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1984. - 36, № 4. - С. 486 – 490

Исследуется вопрос существования й приближенного отыскания почти периодических решений одного класса линейных и слабо нелинейных систем дифференциальных уравнений, подверженных импульсному воздействию. Изучается также вопрос устойчивости почти периодических решений рассматриваемых уравнений.