2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Ільків В. С.

Публікацій: 7
Стаття (українською)

Нелокальна задача для рівняння з частинними похідними другого порядку в необмеженій смузі

Ільків В. С., Волянська І. І., Симотюк М. М.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 10. - С. 1374-1381

Встановлено умови коректної розв’язностi в необмеженiй за просторовою змiнною смузi задачi з нелокальними умовами для лiнiйного рiвняння з частинними похiдними другого порядку, коренi характеристичного рiвняння якого мають рiзнi ненульовi дiйснi частини.

Стаття (українською)

Розв’язність нелокальної крайової задачі для системи диференціально-операторних рівнянь у шкалі просторів Соболєва та уточненій шкалі

Ільків В. С., Страп Н. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 5. - С. 611-624

Изучена разрешимость нелокальной краевой задачи с одним параметром для системы дифференциально-операторных уравнений в шкале пространств Соболева функций многих комплексных переменных и в шкале пространств Хермандера, которые образуют уточненную шкалу Соболева. Доказаны теоремы метрического характера об оценках снизу малых знаменателей, появившихся при построении решения исследуемой задачи, из которых следуют условия ее однозначной разрешимости для почти всех векторов, составленных из коэффициентов уравнения и параметра нелокальных условий.

Стаття (українською)

Задачі з нелокальними умовами для рівнянь із частинними похідними. Метричний підхід до проблеми малих знаменників

Ільків В. С., Пташник Б. Й.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 12. - С. 1624–1650

Наведено огляд робіт aвтopiв статті та їхніх учнів, що стосуються досліджєння в циліндричних областях задач з нелокальними умовами за виділеною змінною для лінійних рівнянь та систем рівнянь із частинними похідними, які, взагалі, є некоректними за Адамаром, а їх розв'язність у певних шкалах функціональних просторів встановлено для майже всіх (щодо міри Лебега) векторів, складених із коефіцієнтів задачі та параметрів області.

Стаття (українською)

Задача з формальними початковими умовами для диференціальних рівнянь зі сталими псевдодиференціальними коефіцієнтами

Ільків В. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 7. - С. 877–888

Встановлено умови існування та єдиності розв'язку задачі з формальними початковими умовами. Досліджено розв'язність задачі у випадку неєдиності розв'язку.

Стаття (українською)

Зображення та дослідження розв'язків нелокальної крайової задачі для системи диференціальних рівнянь з частинними похідними

Ільків В. С., Пташник Б. Й.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 2. - С. 184-194

Досліджується нелокальна за часовою змінною крайова задача для системи диференціальних рівнянь з частинними похідними і сталими коефіцієнтами. На базі метричного підходу доведена коректність задачі в шкалі просторів Соболева періодичних за просторовими змінними функцій, а також побудоване явне зображення розв'язку з використанням матричного числення.

Стаття (українською)

Нелокальная многоточечная задача для псевдодифференциальных операторов с аналитическими символами

Ільків В. С., Полищук В. Н., Пташник Б. Й., Салыга Б. О.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1986. - 38, № 5. - С. 582–587

Стаття (українською)

Нелокальная краевая задача для уравнений в частных производных бесконечного порядка

Ільків В. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1983. - 35, № 4. - С. 498—502

Для названной задачи введены пространства Соболева бесконечного порядка, в которых ищется её решение. Установлены некоторые свойства этих пространств, в частности, теоремы вложения в классические пространства Соболева.