2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Яковець В. П.

Публікацій: 10
Стаття (українською)

Про структуру загального розв'язку та умови розв'язності задачі Коші для вироджених лінійних систем диференціальних рівнянь вищих порядків

Пафик С. П., Яковець В. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 2. - С. 296-305

Для системы линейных дифференциальных уравнений $p$-го порядка с тождественно вырожденной матрицей при старших производных найдены условия, при выполнении которых она имеет общее решение типа Коши. Определена структура этого решения. Установлены также условия существования и единственности решения соответствующей начальной задачи.

Ювілейна дата (українською)

Mикола Іванович Шкіль (до 80-річчя від дня народження)

Королюк В. С., Луковський І. О., Перестюк М. О., Працьовитий М. В., Самойленко А. М., Яковець В. П.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 12. - С. 1720-1722

Стаття (українською)

Побудова асимптотичних розв'язків лінійних систем диференціальних рівнянь з двома малими параметрами

Яковець В. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 7. - С. 961-976

Розглянуто лінійну однорідну систему диференціальних рінпяпь з двома малими параметрами, у якій залежність під одного параметра є регулярною, а під другого — сингулярною. За допомогою методі» теорії збурень лінійних операторів та просторового аналогу діаграм Ньютона досліджено асимптотику загального розв'язку такої системи у випадку, коли її головна матриця має кратне власне значення, якому відповідає кратний елементарний дільник.

Стаття (українською)

Про періодичні розв'язки вироджених сингулярно збурених лінійних систем з кратним елементарним дільником

Акименко А. М., Яковець В. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 10. - С. 1403-1415

Знайдено достатні умови існування і едипості періодичного розв'язку системи лінійних диференціальних рівнянь з малим параметром та виродженою матрицею при похідних у випадку кратного спектра граничної в'язки матриці, і побудовано його асимптотику.

Стаття (українською)

Про структуру загального розв'язку виродженої лінійної системи диференціальних рівнянь другого порядку

Яковець В. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 2. - С. 292–298

Знайдено достатні умови існування загального розв'язку типу Коші та умови розв'язності задачі Коші для системи диференціальних рівнянь другого порядку.

Стаття (українською)

Деякі властивості вироджених лінійних систем

Яковець В. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 9. - С. 1278–1296

For a linear system of ordinary differential equations with degenerate matrix of derivatives, we find conditions of reducibility to the central canonical form. We also establish the structure of the general solution and conditions of solvability of the Cauchy problem, and study the problem of periodic solutions.

Стаття (російською)

Исследование асимптотики общего решения линейной сингулярно возмущенной системы дифференциальных уравнений второго порядка с вырождением

Яковец В. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 4. - С. 561–575

Используя методы возмущений и диаграммы Ньютона, исследуется структура и строится асимптотика общего решения линейной сингулярно возмущенной системы обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка в случае вырождения матрицы при старшей производной.

Стаття (українською)

Построение асимптотических решений линейных сингулярно возмущенных систем второго порядка с вырождением

Яковець В. П.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1992. - 44, № 8. - С. 1102–1112

Стаття (українською)

Об асимптотической сходимости формальных решений линейных систем дифференциальных уравнений с медленно меняющимися коэффициентами

Яковець В. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1987. - 39, № 6. - С. 802-807

Доказана асимптотическая сходимость формальных решений линейных систем дифференциальных уравнений с медленно меняющимися коэффициентами, соответствующих кратному корню характеристического уравнения, при более слабых ограничениях, чем в других работах.

Стаття (українською)

Асимптотическое интегрирование некоторых систем линейных уравнений в частных производных

Сотніченко М. А., Яковець В. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1983. - 35, № 2. - С. 187—193

Для системы уравнений с частными производными вида