2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Терьохін М. Т.

Публікацій: 6
Стаття (російською)

Существование малых периодических решений нелинейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений

Терехин М. Т.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 5. - С. 680-687

Досліджено випадки, коли умови існування непульового періодичного розв'язку системи звичайних диференціальних рівнянь визначаються як властивостями елементів матриці лінійного наближення, так і властивостями нелінійних членів.

Стаття (російською)

Существование бифуркационного значения параметра системы дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом

Насыхова Л. Г., Терехин М. Т.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 6. - С. 799–805

Доведено георему про існування ненульового періодичного розв'язку системи диференціальних рівнянь з відхиленням, яке залежить як від невідомої функції, так і від її похідної, у випадку, коли матриця лінійного наближення при критичному значенні параметра мас ненульові і уявні власні значення.

Стаття (російською)

Ненулевые периодические решения неавтономной системы дифференциальных уравнений второго порядка

Терехин М. Т.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 6. - С. 754–759

Доведено теореми, в яких основні умови існування ненульового періодичного розв’язку форму­люються у термінах властивостей елементів матриці лінійного наближення системи.

Стаття (українською)

Существование ненулевого периодического решения сингулярно возмущенной системы обыкновенных дифференциальных уравнений

Вансович М. О., Терьохін М. Т.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1989. - 41, № 10. - С. 1318–1322

Доказана теорема о существовании ненулевого периодического решения сингулярно возмущенной системы в случае, когда матрица линейного приближения вырожденной системы имеет нулевое собственное значение.

Стаття (українською)

Бифуркация периодического решения системы обыкновенных дифференциальных уравнений

Терьохін М. Т.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1986. - 38, № 3. - С. 390–393

Доказана теорема существования бифуркационного значения параметра в случае, когда матрица линейного приближения системы имеет два комплексно-сопряженных собственных значения, которые могут пересекать мнимую ось как с нулевой,, так и с как угодно большой скоростью. Система удовлетворяет только условиям существования, единственности и непрерывной зависимости решений от начальных данных й параметра.

Стаття (українською)

К теории бифуркаций систем обыкновенных дифференциальных уравнений

Терьохін М. Т.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1984. - 36, № 5. - С. 666–669

Доказываются теоремы, позволяющие установить условия существования бифуркационного значения параметра в случае, когда матрица линейного приближения имеет как нулевые, так и чисто мнимые собственные числа.