2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Ясинський В. К.

Публікацій: 9
Стаття (українською)

Асимптотична поведінка розв'язків стохастичних диференціально-функціональних рівнянь з пуассонівськими перемиканнями

Готинчан Г. І., Ясинський В. К.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 6. - С. 845–861

Одержано умови асимптотичної стійкості в цілому розв'язків стохастичних диференціально-функціональних рівнянь з пуассонівськими перемиканнями.

Стаття (українською)

Асимптотична поведінка розв'язків імпульсних систем з малим параме тром ти маркерськими перемиканнями. II. Слабка збіжність розв'язків

Свердан М. Л., Царков Є. Ф., Ясинський В. К.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 12. - С. 1708-1720

Розглядаються імпульсні системи з марковськими перемиканнями, а саме: їх рівномірна обмеженість, аналіз стійкості систем за граничним рівнянням.

Стаття (українською)

Асимптотична поведінка розв'язків імпульсних систем з малим параметром та марковськими перемиканнями. І. Рівномірна обмеженість розв' язків

Свердан М. Л., Царков Є. Ф., Ясинський В. К.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 10. - С. 1375-1385

Розглядаються імпульсні системи з марковськйми перемиканнями, а саме: їх рівномірна обмеженість, аналіз стійкості систем за граничним рівнянням.

Стаття (українською)

Про одну задачу стохастичного керування

Свердан М. Л., Юрченко І. В., Ясинський В. К.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 11. - С. 1566–1573

Доведено теорему порівняння для розв'язків нелінійних стохастичних диференціальних рівнянь з пуассоновими збуреннями та загаюванням. Розглянуто одну задачу стохастичного керування.

Стаття (українською)

Асимптотична стійкість у середньому квадратичному розв'язків систем стохастичних диференціальних рівнянь з випадковими операторами

Юрченко І. В., Ясинськая Л. І., Ясинський В. К.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 7. - С. 990–1001

Одержані умови асимптотичної поведінки тривіального розв’язку систем стохастичинх дифе­ренціальних рівнянь з випадковими операторами.

Стаття (російською)

Исследование задачи Коши для стохастических уравне­ний в частных производны

Перун Г. М., Ясинский В. К.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 9. - С. 1259–1265

Встановлена стабілізація в середньому квадратичному розв’язків стохастичних лінійних рівнянь параболічного типу з пуассоновими збуреннями та розглянута задача визначення запасу стій­кості стержня під дією випадкових збурень.

Стаття (українською)

Асимптотическая устойчивость в среднем квадратическом тривиального решения стохастических функционально-дифференциальных уравнений

Ясинськая Л. І., Ясинський В. К.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1980. - 32, № 1. - С. 89 - 98

Рассматривается стохастическое функционально-дифференциальное уравнение с линейными коэффициентами в скалярном случае

Стаття (українською)

Об устойчивости решений линейных дифференциально-функциональных уравнений к случайным возмущениям параметров

Слюсарчук В. Є., Царков Є. Ф., Ясинський В. К.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1973. - 25, № 3. - С. 409—415

Стаття (українською)

Об устойчивости тривиального решения линейных стохастических систем

Царков Є. Ф., Ясинський В. К.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1970. - 22, № 5. - С. 705—712