2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Нгуєн Бионг

Публікацій: 10
Стаття (англійською)

Метод регуляризації Тіхонова для системи задач про рівновагу в банахових просторах

Данг Тхі Хай Ха, Нгуєн Бионг

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2009. - 61, № 8. - С. 1098-1105

Метою роботи є дослідження методу регуляризації Тіхоновадля розв'язку системи некоректних задач про рівновагу в банахових просторах з апостеріорним вибором параметра регуляризації. Наведено застосування методу до задач опуклої мiнiмiзaцiї із зчепленими обмеженнями.

Коротке повідомлення (англійською)

Регуляризаційний інерціальний алгоритм типу проксимальної точки для векторних опуклих задач оптимізації без обмежень

Нгуєн Бионг

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 9. - С. 1275–1281

Досліджено ітеративний метод регуляризації типу проксимальної точки для розв'язку некоректних векторних опуклих задач оптимізації у гільбертових просторах. Наведено також застосування методу до задач опуклої припустимості та до задачі про спільні нерухомі точки для нерозширних відображень потенціала.

Коротке повідомлення (українською)

Ітераційна регуляризація Ньютона - Канторовича для нелінійних некоректних рівнянь з акретивними операторами

Ву Куанг Хунг, Нгуєн Бионг

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 2. - С. 271–276

Розроблено ітераційну регулярнзацію Ньютона - Канторовича для нелінійних некоректних рівнянь з монотонним оператором у гільбертових просторах для випадку акретивного оператора в банахових просторах. Встановлено оцінки швидкостей збіжності методу.

Коротке повідомлення (англійською)

Принцип нев'язки та швидкості збіжності при регуляризацп монотонних некоректних задач

Нгуєн Бионг

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 7. - С. 991-997

На основі пибору параметра регуляризації відповідно до принципу нев'язки Морозова встановлено швидкості збіжності як регуляризованих розв'язків нелінійних монотонних некоректних задач у банаховому просторі, так і їх наближень Гальоркіна.

Стаття (англійською)

швидкість збіжності в регуляризащї для випадку монотонних збурень

Нгуєн Бионг

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 2. - С. 249-256

Наведено обгрунтування швидкості збіжності регуляризованих розв'язків операторного рівняння Гаммерштейна вигляду $x + F_2 F_1(x) = f$ в банахових просторах з монотонними збуреннями.

Стаття (англійською)

Convergence rates and finite-dimensional approximation for a class of ill-posed variational inequalities

Нгуєн Бионг

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 5. - С. 629–637

The purpose of this paper is to investigate an operator version of Tikhonov regularization for a class of ill-posed variational inequalities under arbitrary perturbation operators. Aspects of convergence rate and finite-dimensional approximations are considered. An example in the theory of generalized eigenvectors is given for illustration.

Стаття (українською)

О регуляризации вариационных неравенств и общей схеме аппроксимации регуляризованных решений в банаховых пространствах

Нгуєн Бионг

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1991. - 43, № 9. - С. 1273–1276

Рассматривается процесс $X^l_t$ с независимыми приращениями без положительных скачков в фазовом пространстве $(-\infty; +\infty) \text{Var}\, X^l_t = +\infty$. По обрывающемуся процессу в пространстве $E^0$ строится его продолжение $E^0 \bigcup \{0\}$.

Стаття (українською)

К вопросу об оптимальном управлении одним классом нелинейных уравнений в банаховом пространстве

Нгуєн Бионг

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1990. - 42, № 4. - С. 539–541

Рассматривается вопрос корректности задачи оптимального управления системами, описываемыми операторными уравнениями типа Гаммерштейна в банаховом пространстве.

Стаття (російською)

Об одной задаче оптимизации

Нгуен Быонг

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1987. - 39, № 6. - С. 793–796

Стаття (українською)

О приближенных решениях уравнения типа Гаммерштейна в банаховых пространствах

Нгуєн Бионг

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1985. - 37, № 2. - С. 186 – 191

Рассмотрен один метод аппроксимации решения операторного уравнения типа Гаммерштейна. Результаты А. А. Фонарева обобщены на банаховых пространствах; изучен метод Галеркина для регуляризованных уравнений. Полученные результаты применяются для отыскания приближенных решений одной бесконечной системы нелинейных алгебраических уравнений с бесконечным числом неизвестных.