2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Валєєв К. Г.

Публікацій: 18
Коротке повідомлення (російською)

Моментные уравнения второго порядка для системы дифференциальных уравнений со случайной правой частью

Валеев К. Г., Джалладова И. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 5. - С. 687-691

Наведено метод виведення моментних рівнянь другого порядку для розв'язків системи нелінійних рівнянь, що залежить від кінценозіїачного папівмарковського або марковського процесу. Для систем лінійних диференціальних рівнянь із випадковими коефіцієнтами розглянуто випадок, коли неоднорідна частина містить білий шум.

Коротке повідомлення (українською)

Вывод момеитных уравнений для решений системы нелинейных разностных уравнений, зависящей от полумарковского процесса

Валєєв К. Г., Джалладова І. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 6. - С. 858-864

Наведено метод виведення моментних рівнянь для розв'язків системи різницевих нелінійних рівнянь, що залежить від кінцевозначного напівмарковського процесу. Для систем лінійних рівнянь викопано порівняння з відомими результатами.

Коротке повідомлення (російською)

Вывод моментных уравнений для решений системы дифференциальных уравнений, зависящей от полумарковского процесса

Валеев К. Г., Джалладова И. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 11. - С. 1569-1573

Наведено новий метод виводу моментних рівнянь для розв'язків системи нелінійних рівнянь, що залежить від кінцевозначного напівмарковського процесу. Для систем лінійних рівнянь зроблено порівняння з відомими результатами.

Стаття (російською)

Оптимизация стохастических разностных нелинейных систем уравнений

Валеев К. Г., Джалладова И. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 1. - С. 3-14

Наведено нові результати по синтезу оптимального керування для систем різницевих рівнянь, що залежать від напівмарковського або марковського випадкового процесу. Отримано необхідні умови оптимальності розв'язків, які узагальнюють відомі умови оптимальності для детермінованих систем керування. Необхідні умови оптимальності одержано в формі, зручній для синтезу оптимального керування. На основі стохастичних функцій Ляпунова отримано матричні різницеві рівняння типу Ріккаті, інтегрування яких дозволяє провести синтез оптимального керування. Здобуті результати є узагальненням знайдених раніше результатів для детермінованих систем різницевих рівнянь.

Коротке повідомлення (російською)

Критерии асимптотической устойчивости решений динамических систем

Валеев К. Г., Джалладова И. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 12. - С. 1702-1707

Наводиться нове доведення критеріїв асимптотичної стійкості систем різницевих і диференціальних рівнянь з використанням властивостей монотонних операторів у напівупорядковаиому просторі. Отримано також необхідні та достатні умови асимптотичної стійкості в середньому квадратичному стохастичних систем диференціальних і різницевих рівнянь.

Коротке повідомлення (російською)

Оптимизация системы линейных дифференциальных уравнений со случайными коэффициентами

Валеев К. Г., Джалладова И. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 4. - С. 556–561

Розглянуто систему диференціальних рівнянь з керуваннями, що лінійно входять у праву частину. Знайдено необхідну умову для оптимального керування, що мінімізує квадратичний функціонал.

Коротке повідомлення (російською)

Оптимизация решений линейной системы управления

Валеев К. Г., Лапшин А. Л.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 10. - С. 1429–1431

Запропоновано новий метод оптимізації розв'язків лінійної системи управління, пов'язаний з розв'язанням матричного рівняння Ляпунова.

Стаття (російською)

Об одном обобщении метода усреднения

Валеев К. Г., Джалладова И. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 7. - С. 906–911

Розглянуто випадок, коли можна знайти достатні умови збіжності і аналітичності матричних рядів, які використовуються для побудови системи моментних рівнянь.

Коротке повідомлення (російською)

Вычисление функций Бесселя с помощью непрерывных дробей

Валеев К. Г., Костинский О. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 12. - С. 1704–1705

Запропоновано новий спосіб обчислення функцій Бесселя першого роду цілого порядку. За допомогою перетворення Лапласа розв’язується лінійне диференціальне рівняння, яке виз­начає твірну функцій Бесселя, що виражаються через неперервні дроби.

Ювілейна дата (українською)

Вячеслав Олексійович Добровольський (до сімдесятип'ятиріччя від дня народження)

Боголюбов О. М., Валєєв К. Г., Тамразов П. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 10. - С. 1409

Стаття (українською)

Приведение канонической системы линейных дифференциальных уравнений с периодическими коэффициентами

Валєєв К. Г., Карганян И. Р.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1977. - 29, № 5. - С. 637–642

Стаття (українською)

Численные способы построения функций Ляпунова

Валєєв К. Г.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 1. - С. 3–11

Стаття (українською)

О метрической теории алгоритма М. В. Остроградского

Валєєв К. Г., Злебов Е. Д.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1975. - 27, № 1. - С. 64–69

Стаття (українською)

Бесконечные системы дифференциальных уравнений (рецензия)

Валєєв К. Г., Волосов В. М., Жаутиков О. А.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1974. - 26, № 6. - С. 855–856

Стаття (українською)

Обобщение леммы Гронуолла — Беллмана

Валєєв К. Г.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1973. - 25, № 4. - С. 518—521

Стаття (українською)

Применение асимптотического-метода в критическом случае двойного нулевого корня

Валєєв К. Г.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1971. - 23, № 3. - С. 364–367

Стаття (українською)

Исследование устойчивости в резонансных случаях

Важговская М. Я., Валєєв К. Г.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1971. - 23, № 1. - С. 63–70

Стаття (українською)

О конечнопараметрическом семействе решений систем дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом

Валєєв К. Г., Кулеско Н. А.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1968. - 20, № 6. - С. 739–749