2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Свіщук М. Я.

Публікацій: 4
Стаття (українською)

Стохастична стійкість процесів, визначених диференці- альними рівняннями Пуассона із запізненням

Свіщук А. В., Свіщук М. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2002. - 54, № 3. - С. 413-418

Доведено теорему існування та встановлено стохастичну стійкість для процесів, визначених стохастичними диференціальними рівняннями Пуассона із запізненням.

Коротке повідомлення (українською)

Дослідження лінійної еволюційної сис теми в банаховому просторі з випадковими моментами збурення

Свіщук М. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 3. - С. 433–436

Для лінійної еволюційної системи, заданої в банаховому просторі, з імпульсним збуренням у випадкові моменти часу встановлюються умови існування єдиного розв'язку задачі Коші та досліджується стійкість нульового розв'язку.

Стаття (українською)

О расщеплении системы дифференциальных уравнений с медленно меняющейся фазой в окрестности асимптотически устойчивого инвариантного тора

Самойленко А. М., Свіщук М. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1985. - 37, № 6. - С. 751–756

Рассматриваются условия расщепляемости системы дифференциальных уравнений вида $\dfrac{d\varphi}{dt} = \varepsilon a(\varphi, y, \varepsilon),\quad \dfrac{dy}{dt} = \mathcal{P} (\varphi, y, \varepsilon)$ у в окрестности асимптотически устойчивого инвариантного тора.

Стаття (українською)

О периодических решениях сингулярно возмущенных систем третьего порядка, допускающих параметризацию

Свіщук М. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1985. - 37, № 5. - С. 673–675

Сформулированы условия существования периодических решений, близких к разрывным, для сингулярно возмущенных систем третьего порядка, фазовая поверхность вырожденной модели которых допускает параметрическое представление.