2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Маслов В. П.

Публікацій: 3
Стаття (російською)

Краевые задачи для стационарных уравнений Гамильтона—Якоби и Беллмана

Маслов В. П., Самборский С. Н.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 3. - С. 433–447

Внодяться розв'язки граничних задач для стаціонарних рівнянь Гамільтона-Якобі та Беллмапа и функціональних просторах (семімодулях) зі спеціальною алгебраїчною структурою, яка відповідає цим задачам. В означених просторах одержані представлення розв'язків через „базисні", а також теорема про їх апроксимацію при апроксимації негладких гамільтоніанів гладкими. Підхід являє собою альтернативу принципу максимума.

Стаття (українською)

Взаимодействие коротких волн малых амплитуд в слабо дисперсионной плазме. II

Маслов В. П., Омельянов Г. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1987. - 39, № 6. - С. 737–744

Изучаются резонансные взаимодействия коротких волн в слабо нелинейных средах с дисперсией.

Стаття (українською)

Взаимодействие коротких волн малых амплитуд в слабодисперсионной плазме. I

Маслов В. П., Омельянов Г. А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1987. - 39, № 4. - С. 464–472

Изучаются резонансные взаимодействия коротких волн в слабо нелинейных средах с дисперсией.