2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Ібрагімов Г. І.

Публікацій: 4
Стаття (англійською)

Проблема переслідування в нескінченній системі диференціальних рівнянь другого порядку

Ібрагімов Г. І., Аллахабі Ф., Кучкаров А.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 8. - С. 1080–1091

Вивчається проблема переслідування в диференціальній rpi для нескінченної системи диференціальних рівнянь другого порядку. Керівні функції гравців, тобто переслідувача та переслідуваного, мають деякі обмеження. Переслідування завершується, коли z(τ) = \( \dot{z} \) (τ) = 0 для деякого τ > 0, де z(t) — стан системи. Переслідувач намагається завершити переслідування, а переслідуваний намагається цього уникнути. Встановлено достатню умову завершення переслідування в диференціальній грі, коли зворотнє управління для переслідувача більше, ніж для переслідуваного. Для побудови стратегії переслідувача вважаємо, що миттєве керування, застосоване переслідуваним, є відомим переслідувачу.

Стаття (російською)

Марковские игры с несколькими эргодическими классами

Ибрагимов Г. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2003. - 55, № 6. - С. 762-778

Розглянуто марковські ігри загального вигляду, які характеризуються тим, що при будь-яких стаціонарних стратегіях гравців множина станів гри розбивається на декілька ергодичних множин і незворотну множину, що можуть змінюва тися в залежност і від стратегії гравців. За критерій вибрано середній виграш першого гравця за одиницю часу. Доведено, що загальна мар-ковська гра із скінченною множиною станів і розв'язків обох гравців має значення, а обидва гравці мають ε-оптималміі стаціонарні стратегії. Справедливість цього твердження продемонстровано на прикладі Блекуелла — „великий матч".

Стаття (українською)

Базисы из экспонент в пространствах En(Dn) на полимногоугольнике и представление функций из этого пространства в виде суммы периодических

Ібрагімов Г. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1990. - 42, № 3. - С. 324–332

Для пространств

Стаття (українською)

О представлении аналитических функций двух переменных в произведении бесконечных выпуклых областей рядами Дирихле

Ібрагімов Г. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1987. - 39, № 6. - С. 711-716

Рассматривается представление аналитических функций двух переменных рядами Дирихле в декартовом произведении произвольных бесконечных выпуклых областей, отличных от всей плоскости, непрерывных в замкнутой области и удовлетворяющих некоторому дополнительному условию. Установлена оценка остатка ряда Дирихле и приведены явные формулы для коэффициентов.