2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Пачуліа Н. Л.

Публікацій: 8
Стаття (російською)

Об оценках сильных средних рядов Фурье

Пачулиа Н. Л.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 6. - С. 809–819

Розглядається $(λ, φ)$ -сильне підсумовування числових рядів регулярним методом $λ$ зі степенем підсумовування функції $φ$. Отримані результати поширено на розклад Фур'є по тригонометричній системі функцій $f ϵ L_p, p > 1$, де $C$ — множина $2π$-періодичних неперервних функцій. Встановлено результати по оцінках сильних середніх методу $λ$ в $L_p, p > 1$, точці Лебега $x$ функції $f$ при деяких додаткових умовах у випадку прямування функції $φ$ до нескінченності при $u → ∞$ швидше за показникову функцію $\exp (βu) − 1, β > 0$..

Стаття (російською)

О сильной суммируемости рядов Фурье суммируемой функции

Пачулиа Н. Л.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2000. - 52, № 8. - С. 1103-1111

У метриці $L$ одержано оцінки узагальнених середніх для відхилень часткових сум Фур'є від довільної сумовної функції через відповідні середні її найкращих наближень тригонометричними поліномами.

Стаття (російською)

О точках сильной суммируемости рядов Фурье

Пачулиа Н. Л.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 12. - С. 1655–1664

Вивчаються сильні середні відхилень частинних сум розкладів функцій $f$ за системами фун­кцій поліноміального виду.

Стаття (українською)

Кратные суммы Фурье на множествах (ψ, β)-дифференцируемых функций

Пачуліа Н. Л., Степанець О. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1991. - 43, № 4. - С. 545-555

Изучаются уклонения прямоугольных частных сумм Фурье на множествах (ψ, β)-дифференцируемых периодических функций многих переменных.

Стаття (українською)

Равномерные оценки интегральных сильных средних уклонений непрерывных функций целыми функциями

Пачуліа Н. Л.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1991. - 43, № 2. - С. 235-241

Получены оценки (λ, φ)-интегральных сильных средних уклонений непрерывных на всей оси функций целыми функциями конечной степени.

Стаття (українською)

Равномерные оценки (λ, φ)-сильных интегральных средних уклонений операторов Фурье

Пачуліа Н. Л.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1990. - 42, № 10. - С. 1434–1441

Получены оценки $(\lambda, \varphi)$-сильных интегральных средних уклонений операторов Фурье на классах $\widehat{C}^{\psi}_{\beta}$, введенных А. И. Степанцом.

Стаття (українською)

О сильной суммируемости рядов Фурье (ψ, β)-дифференцируемых функций

Пачуліа Н. Л.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1989. - 41, № 6. - С. 808-814

Изучается оператор, характеризующий сильное суммирование рядов Фурье на классах функций, обладающих обобщенными (ψ, β)-производными. Полученные утверждения обобщают и усиливают ряд известных результатов по сильному суммированию рядов Фурье различными матричными методами.

Стаття (українською)

О поведении группы уклонений на множествах (ψ, β)-диффepeнциpyeмыx функций

Пачуліа Н. Л., Степанець О. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1988. - 40, № 1. - С. 101-105

Изучаются функционалы, характеризующие сильную суммируемость рядов Фурье в пространствах $C^{\psi}_{\beta}$ непрерывных $(\psi, \beta)$-дифференцируемых функции. Из полученнык результатов, в частности, вытекают оценки отклонений сумм Балле Пуссена на классах $C^{\psi}_{\beta}\; C$, выраженные через наилучшие приближения $(\psi, \beta)$-производных приближаемых функций.