2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Тиригін І. Я.

Публікацій: 4
Коротке повідомлення (російською)

Оценки количества информации в вероятностной модели кодирования изображений

Тырыгин И. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 4. - С. 573-576

Одержані оцінки зверху на кількість інформації у функціональних класах з первісною невизначеністю, аналогічних класам зображень з обмеженою дисперсією. Використовується ймовірнісна модель теорії інформаційної складності. На відміну від класів $KH_{0}^{ α}$, виявляється, що за даних умов метод типу диференціальної імпульсно-кодової модуляції не дає виграшу відносно детерміністського випадку.

Стаття (українською)

Уточненные оценки ε-энтропии классов $KH_0^α$

Тиригін І. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 6. - С. 760–764

За допомогою методів диференціальної імпульсно-кодової модуляції та „узагальнених” лама­них одержані майже точні оцінки ɛ-ентропії класів, які моделюють сигнали різної природи. Вивчена складність кодування та відновлення функцій розглядуваних класів. Наведено чисе­льний розв'язок задачі мінімізації констант у порядковій нерівності для Е-ен іронії класів $KH_0^α$.

Стаття (російською)

Критерий колмогоровского типа для оператора наилучшего приближения

Тырыгин И. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 1. - С. 114–119

Встановлено критерій для оператора найкращого наближення, рівносильний відомій теоремі А. М. Колмогорова, що характеризує елемент найкращого наближення. Практичне використан­ня критерію проілюстроване прикладами.

Стаття (українською)

О неравенствах типа Турана в некоторых интегральных метриках

Тиригін І. Я.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1988. - 40, № 2. - С. 256-260

Получена точная оценка снизу нормы $||T'_n||_{L_p},\quad 1 \leq p